• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Specialundervisning

På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og varieret tilbud i specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende i klassen, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet er den enkelte elevs udfordringer.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Testning spiller en stor rolle i forbindelse med tildeling af specialundervisningsressourcer, og vi arbejder tæt sammen med psykolog og talepædagog om de elever, som har brug for hjælp over længere tid.

Almindelig specialundervisning
Skolens omfattende testprogram sikrer at ingen elever, som har et særligt behov bliver overset. Allerede i 0. klasse bliver klassen sprogscreenet, og hvis der er brug for særlig opmærksomhed planlægges dette individuelt.

Hvert år tilbydes en gruppe elever i 1.klasse særlig støtte til at få knækket læsekoden i et individuelt tilpasset kursus. Kurset et særdeles effektivt og har hjulpet mange børn på vores skole.

På 2-9. klassetrin har vi desuden en pulje almindelige specialundervisningstimer primært i matematik, som fordeles efter behov.

For ordblinde elever har skolen et særligt tilbud kaldet AKADEMIET. Her får elever i hold koncentrererede forløb i dansk med 8 lektioner pr. uge.

Desuden er det muligt at få særlig støtte i skolens lektie- og studiecafe. Dette sker efter aftalte mellem lærer, elev og forældre.

Støtte
På Stenløse Privatskole anvendes ordet støtte om de timer, som bevilges til enkeltintegrering af elever med særlige vanskeligheder og diagnoser. Forudsætningen for at få del i disse timer er, at der på baggrund af en undersøgelse og efterfølgende anbefaling fra PPR bevilges særlige støttetimer fra Staten. Støtten gives individuelt som et timetal til den enkelte elev, og det er efter bevillingen skolens opgave at tilrettelægge undervisningen så godt som muligt under hensyn til skolens samlede virksomhed.


Hurtigløbere
Elever, som er usædvanlig dygtige i matematik, tilbydes særligt tilrettelagt undervisning. Vi har derfor gennem mange år haft hurtigløber-hold i matematik.

Det er faglæreren, som visiterer til hurtigløbermatematik på baggrund af tests, den daglige undervisning og elevens holdning til faget.

I indskolingen er der særlig tilrettelagt undervisning for elever, der er usædvanligt dygtige i dansk.