• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Karakterer fra 4. klasse


Fra 4. klasse får eleverne karakterer. Det sker to gange årligt i mellemskolen og tre gange årligt i udskolingen. Vi anvender 7-trinsskalaen, og der gives karakterer i alle skolens fag - undtaget valgfag.

Karaktererne gives i forbindelse med elevsamtaler og skole- hjemsamtaler, og de er dermed en del af dialogen om elevens udbytte af undervisningen og den kommende periodes mål.

I alle fag gives der desuden karakterer i særlige kompetencer, som understøtter læringen. Kompetencerne er meget vigtige, ikke kun for elevens aktuelle udbytte af undervisningen, men også i det videre studie- og arbejdsliv.

Vi giver derfor også, i alle fag, karakterer i:

 1. Initiativ og engagement
 2. Sociale kompetencer
 3. Lektier og organisering
Alle har mulighed for at opnå en god karakter i fx. initiativ og engagement. Det betyder at en elev, der måske har det fagligt svært, stadig bliver set og anerkendt for sin arbejdsindsats, hvilket har stor betydning for elevens motivation og selvværd. Omvendt kan en elev, for hvem det faglige forekommer nemmere, men som måske er for uengageret, have brug for at blive bedre til at være initiativrig og engageret.

Karaktererne er med til, at vi alle gør os umage.

Vurderingskriterier:

Fagligt standpunkt udtrykker lærerens samlede vurdering af elevens faglige formåen og præstationer i alle fagets områder eller delområder.

Sociale kompetencer udtrykker lærerens vurdering af, hvordan eleven opleves i sociale relationer på skolen og i klassen. Der vurderes også elevens vilje og evne til at samarbejde og være i samspil med en eller flere om en opgave, og om eleven er hjælpsom og udviser respekt og tolerance overfor andre. Karakteren udtrykker også elevens evne til at udnytte egne evner og indsigt i egen formåen.

Lektier og organisering udtrykker lærerens vurdering af elevens arbejdsindsats med lektierne. Vurdering af fagligt niveau i lektierne vil komme til udtryk i fagligt standpunkt, med mindre eleven sjusker med lektierne. Derudover udtrykker karakteren lærernes vurdering af elevens evne til at medbringe og holde orden i skolemateriel og organisere dette, samt evnen til at organisere sit eget arbejde. Her vurderes det, om eleven husker bøger, hæfter, pennalhus, idrætstøj og lignende, om eleven planlægger sit arbejde, om papirer bliver sat i mapper, pc’en er opladet osv.

Initiativ og engagement udtrykker lærerens vurdering af elevens evne til selvstændigt og engageret at medvirke til at blive dygtigere, til selv at finde på løsninger, til at tage initiativ og til at løse både praktiske og faglige problemer. Elevens vilje og evne til at arbejde koncentreret i skoletiden vurderes også. Karakteren udtrykker, om eleven gør sig umage.